בנארית - בית התוכנה של ענף הבניה | | | | English

CAD


PRO -


, .  . .

 

-


, , , , - , ,

-


, , .

-


, -, ,

GstarCAD -


, -Excel,  .